facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Industrial – Technological Park
Technology
Technological Incubator
Industrial zone - Productive Hall

Przetarg na sprzedaż kolejnych działek w Parku

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Działki stanowią własność Gminy Tarnobrzeg, objęte są księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8, położone w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi  komercyjne i obiekty produkcyjne:

 

1. Działka nr 406/65 o pow. 1,3997 ha – cena wywoławcza 350 000,00 zł netto

2. Działka nr 406/66 o pow. 0,7568 ha – cena wywoławcza 215 000,00 zł netto

3. Działka nr 406/67 o pow. 0,8344 ha – cena wywoławcza 240 000,00 zł netto

 

Nieruchomości położone są na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Przetarg odbędzie się w dniu  15 października 2018 r. o godz. 11-tej w Urzędzie Miasta  Tarnobrzega  przy ul. Kościuszki 32, pok.  201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 30 000,00 zł. na każdą z nieruchomości należy wpłacić na konto lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega do dnia 11 października 2018 r.

Działki 406/66 i 406/67 są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki leśne dlatego przed pozwoleniem na budowę wymagają wyłączenia z produkcji leśnej. Ponadto są objęte planem urządzenia lasu, dlatego Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe służy prawo pierwokupu.

Pełna informacja o przetargu znajduje się w załączonym ogłoszeniu o przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Mapa zasadnicza

3. Wyrys z MPZP

4. Wypis z MPZP

 

Lokalizacja działek na Geoportalu Miasta Tarnobrzega - LINK

 

 

Newsletter

Sing up now! You will be receiving snapshots of most recent news from TPPT!

Calendar

◄◄
►►
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contakt details

Tarnobrzeg Industrial & Technology Park
Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
Poland
+48 15 848 18 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego