facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Industrial – Technological Park
Technology
Technological Incubator
Industrial zone - Productive Hall

Przetarg na dzierżawę części działki pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 406/55 o pow. 100 m2 objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 10-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 200,00 zł. /słownie: dwieście złotych 00/100/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr  18124027441111000039909547   PeKaO   S.A. I  O/Tarnobrzeg w  terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia  3 kwietnia 2019 r. do godz. 14-tej.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego za jeden miesiąc wynosi 1000 zł + 23 % podatku VAT

 

 Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się tutaj >>>LINK<<<.

 

 

Newsletter

Sing up now! You will be receiving snapshots of most recent news from TPPT!

Calendar

◄◄
►►
August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contakt details

Tarnobrzeg Industrial & Technology Park
Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
Poland
+48 15 848 18 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego