facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Industrial – Technological Park
Technology
Technological Incubator
Industrial zone - Productive Hall

Oferta sprzedaży działek w Parku Premysłowo Technologicznym

Gmina Tarnobrzeg oferuje do sprzedaży działki położone w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi  komercyjne i obiekty produkcyjne:

 

1. Działka nr 406/65 o pow. 1,3997 ha

2. Działka nr 406/66 o pow. 0,7568 ha

3. Działka nr 406/67 o pow. 0,8344 ha

 

Nieruchomości położone są na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Działki 406/66 i 406/67 są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki leśne dlatego przed pozwoleniem na budowę wymagają wyłączenia z produkcji leśnej. Ponadto są objęte planem urządzenia lasu, dlatego Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe służy prawo pierwokupu.

 

LOKALIZACJA działek na Geoportalu Miasta Tarnobrzega >>>LINK<<<

 

 

 

Szczegółowych informacji o terenach inwestycyjnych w Tarnobrzegu udziela:

Centrum Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Tarnobrzega
Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 848-18-00
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Newsletter

Sing up now! You will be receiving snapshots of most recent news from TPPT!

Calendar

◄◄
►►
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contakt details

Tarnobrzeg Industrial & Technology Park
Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
Poland
+48 15 848 18 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego