Lokalizacja

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest u zbiegu Alei Warszawskiej (droga nr 723 Tarnobrzeg – Sandomierz) i ul. Batalionów Chłopskich w Tarnobrzegu, Osiedle Zakrzów. Teren ten w całości stanowi własność Gminy Tarnobrzeg i zajmuje ok. 28 ha.

Numery działek wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego:
406/36, 406/37, 406/38, 406/39, 406/41, 406/42, 406/43, 406/44, and 406/45, 406/53, 406/54, 406/55, 783/8

W celu stworzenia warunków do realizacji zadań postawionych przed TPPT w ramach I etapu inwestycji, została wybudowana na działce o powierzchni 2,8 ha następująca infrastruktura:

Mapa poglądowa