facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Park Przemysłowo - Technologiczny
Technologia
Inkubator Technologiczny
Strefa Przemysłowa - Hala Produkcyjna
Inkubator Technologiczny

Cel i zadania Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny realizuje cele i założenia m.in. następujących dokumentów strategicznych:

 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.
 • „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzeg” oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XLIII/863/2009 Rady Miasta Tarnobrzeg z 29 grudnia 2009).

Powołanie TPPT ma poprawić warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych.

Aby osiągnąć ten cel zostały wybudowane w I etapie: hala przemysłowa oraz inkubator przedsiębiorczości. Przygotowane zostały także tereny pod inwestycje. Obiekty kubaturowe oraz tereny inwestycyjne wyposażone są w pełną infrastrukturę i będą udostępnianie przedsiębiorcom do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej w ramach parku przemysłowo - technologicznego.

Realizacja w/w zadania, powinna zapewnić lepsze warunki i bazę do rozwoju przedsiębiorczości, klastra producentów oraz kapitału ludzkiego.

Cel główny TPPT: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu podkarpackiego oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności gospodarczej, zwiększenie innowacyjności lokalnej gospodarki, efektywne zarządzanie majątkiem poprodukcyjnym oraz świadczenie usług infrastrukturalnych i doradczych”.

Cel ten będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe, które są odpowiedzią na problemy odbiorców projektu:

 • efektywne zagospodarowanie terenu na potrzeby Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz świadczenia usług pomocniczych dla projektu (TPPT);
 • zapewnienie odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury do prowadzenia działalności z zakresu produkcji i nowoczesnych usług Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego;
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w parku (TPPT);
 • rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość;
 • odnowienie rynku pracy, tworzenie klimatu ożywianie gospodarczego społeczności lokalnej poprzez zlokalizowanie na terenie Parku Inkubatora Przedsiębiorczości i pozyskanie nowych pracodawców zdolnych tworzyć trwałe miejsca pracy;
 • stworzenie warunków do transferu technologii i pobudzenie innowacyjności przedsiębiorców działających w obszarze Parku (TPPT);
 • rewitalizacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego;
 • zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów świadczących nowoczesne usługi oraz wykorzystujące nowoczesne technologie;
 • poprawa wykorzystania zasobów środowiska poprzez podejmowanie inwestycji w sposób świadomy, uwzględniając potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

W chwili obecnej możliwości rozwoju społeczno - gospodarczego województwa podkarpackiego są w znacznym stopniu hamowane przez niską jakość infrastruktury technicznej i społecznej oraz przez nierównomierny i nieproporcjonalny względem siebie rozwój terenów inwestycyjnych ośrodków miejskich.

Zamierzone efekty działań TPPT:

 • Dla regionu:
  • aktywizacja lokalnej społeczności oraz tworzenie nowych miejsc pracy;
  • napływ zagranicznych inwestorów;
  • transfer wiedzy, innowacji i przedsiębiorczości.
  • zagospodarowanie terenów po likwidowanych i restrukturyzowanych zakładach przemysłowych;
  • wzrostu potencjału społeczno – gospodarczego północnego Podkarpacia;
  • wzrostu konkurencyjności regionu.
 • Dla rozwoju miasta Tarnobrzega:
  • pobudzanie aktywności gospodarczej oraz wspieranie działań mających na celu ograniczanie bezrobocia;
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie;
  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta;
  • aktywizacja współpracy z lokalnymi szkołami wyższymi.
 • Dla Przedsiębiorstw funkcjonujących w TPPT:
  • poprawa konkurencyjności, poprzez udzielanie pomocy publicznej dzięki obniżeniu kosztów działalności (koszty transportu, koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku);
  • nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi, a także transfer i absorpcję innowacji oraz zwiększenie ich dostępności;
  • możliwość korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, dostęp do know-how, obsługa prawna);
  • możliwość wsparcia przedsiębiorców w okresie startu;
  • poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorców;
  • współpracy i wymiany doświadczeń między firmami.

Kalendarz

◄◄
►►
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dane kontaktowe

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
+48 15 848 18 00
+48 15 848 18 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego