facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Park Przemysłowo - Technologiczny
Technologia
Inkubator Technologiczny
Strefa Przemysłowa - Hala Produkcyjna
Inkubator Technologiczny

Historia

 • 17 grudnia 2007 r. 
  Zawarto umowę między Gminą Tarnobrzeg a Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczącą nadzoru i przygotowania realizacji projektu p.n. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny.

 • 28 maja 2008 r.
  Podpisano umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego dla Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

 • 09 czerwca 2008 r. 
  Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Inwestora Zastępczego na zarządzanie realizacją projektu p.n. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny. Wykonawcą została Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W dniu 01.09.2008 r. podpisano umowę w tym zakresie.

 • 19 sierpnia 2008 r. 
  Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie inwersora zastępczego do zarządzania pracami przygotowawczymi projektu. Wyłoniony wykonawca to Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z którą Gmina Tarnobrzeg podpisała umowę w dniu 01.09.2008r.

 • 22 lipca 2009 r. 
  Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Tarnobrzeski Park Przemysłowo - Technologiczny - etap I. W trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę - Pracownię Architektury Przemysłowej dr inż. Arch. Witold Prętki z którym podpisano umowę w dniu 19.10.2009 r.

 • 01 marca 2010 r. 
  Została podpisana umowa pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a firmą „PROGRESS CONSULTING” Sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie studium wykonalności dla Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego - etap I.

 • 22 lipca 2010 r. 
  Przetarg nieograniczony na wyłonienie Inwestora Zastępczego na zarządzanie realizacją projektu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Wyłoniony został wykonawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. z którym została podpisana umowa w dniu 23.09.2010 r.

 • 14 grudnia 2010 r. 
  Została podpisana umowa nr POPW. 01.03.00-18-004/10-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW.01.03.00-18-004/10 „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie innowacji, pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie a Gminą Tarnobrzeg.

 • 18 listopada 2011 r.
  Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę, którym został Polbud S.A. z Bielska Podlaskiego. W dniu 16.02.2012 r. została podpisana umowa na wykonawstwo inwestycji.

 • 14 marca 2012 r. 
  Przetarg nieograniczony na wykonawcę dokumentacji projektowej – rondo i drogi wewnętrzne (pętla) przy Al. Warszawskiej. Budowa ronda jako usprawnienie dojazdu do Tarnobrzeskiego Park Przemysłowo – Technologicznego. Wykonawcą została firma: ”NEOINVEST" Sp. z o.o. z Kielc, z którą została podpisana umowa w dniu 16.04.2012 r.

 • 5 kwietnia 2013 r.
  Przetarg na wyłonienie inwestora zastępczego na zarządzanie realizacją projektu na dodatkowy zakres – rondo i pętlę. Wykonawca został: Grontmij Polska Sp. z o.o. z którym podpisano umowę w dniu 15.05.2013 r.

 • 7 czerwca 2013 r.
  Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – pętla i rondo

 • 14 czerwca 2013 r.
  Przetarg na wyłonienie wykonawcy dostaw wyposażenia – winda wraz z montażem:. Wykonawca: LIFT RZESZÓW windy i schody ruchome Jan Kruczek i Wspólnicy. S.J. Termin podpisania umowy z wykonawcą: 17.07.2013 r.

 • 2 sierpnia 2013 r.
  Odbiór końcowy robót budowlanych Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

 • 16 września 2013 r.
  Pozwolenie na użytkowanie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

 • 1 października 2013 r.
  Przejęcie w zarządzanie parku przez Tarnobrzeska Agencję Rozwoju Regionalnego

 • 6 grudnia 2013 r.
  Uroczyste otwarcie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

 • 12 listopada 2014 r.
  Przekazano do eksploatacji serwerownię w TPPT.

 • 13 stycznia 2015 r.
  Aneks nr 7 o dalszych inwestycjach w TPPT na kwotę przekraczającą 3 miliny złotych został podpisany przez Prezydenta Miasta i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

 • 6 lutego 2015 r.
  Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Parku prowadziło działalność 10 inwestorów, którzy łącznie wynajęli 30,1 % powierzchni przeznaczonej dla inwestorów, zainwestowali 2,8 mln zł oraz stworzyli 35 miejsc pracy (łącznie z obsługą Parku). Część inwestycji zaplanowana przez inwestorów do wykonania w roku 2014 będzie realizowana w terminie późniejszym.

 • 11 lutego 2015 r.
  Do Parku dostarczono 4 nowe sprężarki śrubowe zakupione w ramach Aneksu numer 7. Oddanie do użytku planowane jest na dzień 18 lutego br.

 • 05.03.2020r.
  Przejęcie w zarządzanie TPP-T przez Konsorcjum firm: Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny

   

Aktualizowano: 2020.05.04

Kalendarz

◄◄
►►
lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dane kontaktowe

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
+48 15 848 18 00
+48 15 848 18 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego