facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Industrial – Technological Park
Technology
Technological Incubator
Industrial zone - Productive Hall

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW TARNOBRZESKIEGO PARKU PPRZEMYSŁO- TECHNOLOGICZNEGO

1.      Funkcję Operatora Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z dniem 5.03.2020 r. pełni Konsorcjum w skład którego wchodzi Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego -Lider oraz Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny -Partner.

2.      Celem poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania Parku z dniem 23.03.2020 r. wprowadzamy następujące zasady korzystania z Parku:

a)       Park jest codziennie zamykany, włącznie ze szlabanem na wjeździe o godz. 20.00.

b)      W godzinach nocnych ochrona prowadzi rejestr osób wjeżdżających i opuszczających park.

c)      Codziennie  po  godz. 20.00 zamykane są klatki schodowe  po sprawdzeniu przez ochronę,  że w pomieszczeniach nie ma osób w nich przebywających i gaszone jest     w nich światło.

d)     Wejście do Parku przez Najemców po godzinie 20.00 odbywa się po uprzednim zgłoszeniu się do ochrony i otwarciu wskazanej klatki.

e)      Osoby, które nie mają wynajętych pomieszczeń w godzinach nocnych nie są wpuszczane na teren Parku , chyba że najemca lub jego pracownicy wyraża zgodę i są  obecni w TPPT.

3.      Zgodnie z regulaminem informujemy, że parkowanie samochodów wzdłuż drogi ewakuacyjnej, w miejscach nieprzeznaczonych do parkowania ( przy budynkach, wejściach, wjazdach, drogach dojazdowych itp.) jest zabronione. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tej zasady zgodnie ze szczegółowymi warunkami najmu lokali w TPPT.

4.      Prosimy o utrzymanie porządku na terenie Parku i w wynajętych lokalach, w tym nie wyrzucanie do pojemników i składowania obok nich odpadów produkcyjnych,   wielkogabarytowych, w tym palet, kartonów, opakowań, odpadów metalowych, z tworzyw sztucznych i niebezpiecznych, które winny być wywiezione i utylizowane przez Najemcę. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tej zasady zgodnie ze szczegółowymi warunkami najmu lokali w TPPT.                                                                                                                                                        

5.      Telefon kontaktowy do Parku: 15 8481800, 15 8481810

6.      Adres e-mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.      Adres strony: www.tppt.tarnobrzeg.pl

Newsletter

Sing up now! You will be receiving snapshots of most recent news from TPPT!

Calendar

◄◄
►►
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contakt details

Tarnobrzeg Industrial & Technology Park
Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
Poland
+48 15 848 18 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego