facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Industrial – Technological Park
Technology
Technological Incubator
Industrial zone - Productive Hall

Druga edycja projektu PAMISZ rozpoczęta

 

Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, będące partnerem konsorcjum zarządzającego TPPT, rozpoczęło kolejną edycję projektu pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” – PAMISZ.

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie powiatu tarnobrzeskiego oraz gminy Tarnobrzeg.

 

Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkól w branży Automotive na terenie województwa podkarpackiego.

 

Szkoły biorące udział w projekcie PAMISZ II:

 

1. Zespół Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach
2. Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie
3. Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie

 

Projekt zakłada zmodernizowanie programu nauczania zawodu technik automatyk - w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym zawodów tj: technik informatyk, technik programista, technik mechanik, technik mechatronik oraz kucharz.

 

Dodatkowo wsparciem w formie stażu uczniowskiego zostają objęte kierunki: technik logistyk oraz technik ekonomista

 

Z każdej szkoły wybrana zostanie określona w projekcie liczba nauczycieli, którzy pracować będą nad modernizacją programu nauczania i odbywać staże w trakcie jego modernizacji, w zakładach branży Automotive. Nauczyciele odbywający staże w zakładach pracy zostaną przeszkoleni ze specyfiki branży, a wiedza ta zostanie wykorzystana w pracy nad modernizowanym programem nauczania. Wytypowani przez dyrektorów szkół nauczyciele odpowiedzialni za modernizację programu nauczania odbywać będą także cykliczne spotkania w grupach roboczych.

 

Projekt przewiduje również wizyty studyjne nauczycieli w zakładach pracy – zaplanowano wizyty
w każdej z firm oraz spotkania przedstawicieli zakładów pracy w każdej z w/w szkół celem zapoznania się z metodami nauczania w szkołach oraz wyposażeniem pracowni szkolnych.

 

Kolejnym etapem będą spotkania bilateralne na których obecni przedstawiciele zakładów pracy
i nauczyciele spotkają się z ekspertem zewnętrznym z branży motoryzacyjnej i gastronomicznej.
W międzyczasie w trakcie w/w działań, zostaną doprecyzowane zakupy – dostawy maszyn/urządzeń celem doposażenia pracowni szkolnych pod modernizowane programy nauczania.

 

Projekt zakłada również odbycie staży dla uczniów , które rozpoczną się w końcowym etapie modernizacji programów nauczania.

 

W projekcie udział weźmie 250 uczniów i 32 nauczycieli.

 

Informacje wraz ze zdjęciami z poprzedniej edycji projektu znajdują się pod adresem http://eaa-wsm.pl/index.php/pamisz/

 

Newsletter

Sing up now! You will be receiving snapshots of most recent news from TPPT!

Calendar

◄◄
►►
October 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contakt details

Tarnobrzeg Industrial & Technology Park
Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
Poland
+48 15 848 18 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego