facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Industrial – Technological Park
Technology
Technological Incubator
Industrial zone - Productive Hall

Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP)

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczyna konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP).

 

Jest to dokument nowej generacji, który zakłada partnerski system wspierania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, start-upów, podnoszenie kompetencji zawodowych, promocję idei innowacyjności.

 

Nowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030 to dokument dzięki któremu:

 

- wyznaczone zostaną kierunki rozwoju Podkarpacia z uwzględnieniem pobudzenia gospodarki i budowy odporności na sytuacje pandemii.

 

- możliwe będzie wsparcie  przedsiębiorców z Funduszy Europejskich dla Województwa Podkarpackiego,

 

- wzmacniana będzie  współpraca instytucji nauki, samorządów, agencji i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców,

 

- podnoszone będą kwalifikacje i budowana kultura innowacyjności i przedsiębiorczości,

 

- rozwijane będą technologie przyjazne środowisku.

 

Dlatego też tak ważne jest opracowanie dokumentu, który jak najpełniej uwzględniać będzie potrzeby gospodarki województwa i wyznaczać kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r. Zapraszamy na Konsultacje RSI WP, które prowadzone będą w okresie od 5 sierpnia do 20 września na terenie całego województwa. Szczegółowe informacje  zamieszczane będą na stronie www.rsi.podkarpackie.pl.

Newsletter

Sing up now! You will be receiving snapshots of most recent news from TPPT!

Calendar

◄◄
►►
October 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contakt details

Tarnobrzeg Industrial & Technology Park
Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
Poland
+48 15 848 18 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego