facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Industrial – Technological Park
Technology
Technological Incubator
Industrial zone - Productive Hall

Nadal są wole miejsca do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”, nie zwlekaj ze zgłoszeniem!

Do 07.09.2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”.

 

 


Projekt skierowany jest do osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz:
☑️ mają 30 lat i więcej,
☑️ są bezrobotne lub bierne zawodowo,
☑️ zamieszkują miasto Tarnobrzeg lub gminy: Nowa Dęba, Gorzyce, i Baranów Sandomierski,
☑️ nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
☑️ nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Szczególnie zapraszamy osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby niskowykwalifikowane.

Formy wsparcia:
1️⃣ szkolenia grupowe dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu,
2️⃣ wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (23 050,00 zł) dla 50 uczestników/uczestniczek projektu,
3️⃣ finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 2 500,00 zł przez okres 12 m-cy.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
- osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 210 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
- przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu: http://moftarnobrzeg.pl/

Newsletter

Sing up now! You will be receiving snapshots of most recent news from TPPT!

Calendar

◄◄
►►
October 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contakt details

Tarnobrzeg Industrial & Technology Park
Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
Poland
+48 15 848 18 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego