facebook TPPT
youtube TPPT
Tarnobrzeska Przestrze Przyszych Technologii
Tarnobrzeska Przestrzeń Przyszłych Technologii
Tarnobrzeski Industrial – Technological Park
Technology
Technological Incubator
Industrial zone - Productive Hall

Zaproszenie na darmowe spotkanie coachingowe

Inauguracja Innovation Coach FENG


Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na inaugurację nowej edycji Innovation Coach - przełomowej
usługi informacyjnej dla przedsiębiorców, którą realizujemy nieprzerwanie od września 2019 roku,
jako partner w projekcie Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej.


Z bezpłatnej usługi coachingu innowacji w ramach Innovation Coach skorzystały już 1042
przedsiębiorstwa z całej Polski.
Teraz, dzięki możliwości finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
(FENG), stajemy przed jeszcze większym wyzwaniem i szansą na wsparcie merytoryczne wielu
kolejnych przedsiębiorców. Chcemy także jeszcze lepiej dostosować naszą usługę do ich potrzeb
rozwojowych.
Z okazji rozpoczęcia nowej, trzeciej już edycji serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, które
odbędzie się 29 listopada 2023 r., w godzinach 10.00-12.00, w formule on-line. Podczas wydarzenia
podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia Innovation Coach, a także zaprezentujemy nową odsłonę
projektu. Przedstawimy możliwości dofinansowania działalności badawczo-rozwojowej i
innowacyjnej ze środków Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ponadto
uczestnicy będą mogli poznać również historię naszych absolwentów oraz ekspertów, którzy
wprowadzają firmy na drogę do innowacji.
Rejestracja na bezpłatne spotkanie dostępna jest pod linkiem:
https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/118-inauguracja-3-edycji-innovation-coach
Do zobaczenia już 29 listopada!

Bio ekspertów:
Patrycja Zeszutek - Ekonomistka z wykształcenia. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na
kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, studia podyplomowe z Integracji
Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzanie projektami
współfinasowanymi z funduszy europejskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego. W administracji
publicznej pracuje od 2001 roku. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów
operacyjnych od akcesji Polski do UE. Od 2005 roku zawodowo związana jest z tematyką funduszy
unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i
Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest współtwórcą i koordynatorem
instrumentów: STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt, Innovation Coach oraz
kompleksowej usługi informacyjnej w zakresie oferty Programu Fundusze Europejskie dla
Nowoczesnej Gospodarki – Innopoint.


Katarzyna Walczyk-Matuszyk - specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą
nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz
współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy
Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji
projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych.
Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu
NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw
stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych
w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej Projektu
ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka
Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH - coach innowacji, jest absolwentem Akademii Górniczo-
Hutniczej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Stopień naukowy doktora otrzymał, obroniwszy
z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Detekcja gazów o małych koncentracjach z użyciem
mikroprekoncentratorów". W roku 2019 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w
dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika za cykl publikacji: “Nanowarstwowe sensory
gazów do zastosowań w detekcji biomarkerów". Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac
naukowych, w tym w renomowanych czasopismach medycznych oraz patentów.

Justyna de Bure - ponad 15 lat doświadczenia w obszarze Public Relations i rozwoju biznesu.
Specjalizuje się w strategiach komunikacji i budowania wizerunku firm oraz organizacji non-profit.
PR’owe szlify zdobywała w takich agencjach, jak wrocławska PRERIA czy globalne MSL, należące do
grupy PUBLICIS. W latach 2006-2007 członek zespołu ds. EXPO 2012 w Urzędzie Miasta Wrocławia,
odpowiedzialna za kraje francuskojęzyczne. Przez ponad 6 lat współpracowała z RICS Polska,
wspierając Country Managera w realizowaniu misji organizacji i rozwijaniu struktur członkowskich.
Pomysłodawczyni i twórczyni zenzzen – urządzenia mobilnego umożliwiającego monitorowanie
emocji i ostrzegającego przed wybuchem gniewu, służącego rozwijaniu inteligencji emocjonalnej,
empatii i samokontroli negatywnych emocji.

Newsletter

Sing up now! You will be receiving snapshots of most recent news from TPPT!

Calendar

◄◄
►►
July 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Contakt details

Tarnobrzeg Industrial & Technology Park
Aleja Warszawska 227A
Tarnobrzeg, 39-400
Poland
+48 15 848 18 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego